Móricz János Kulturális Egyesület

"Ezt a történetet a világ minden nemzetének meg kell ismernie"

 

Ajánlott:    A hazai események összefoglalója

 

!!! Manuel Palacios: BETILTOTT AMERIKA - magyar kiadás !!!

 

!!! Dr. Gerardo Peña Matheus: A Tayos-barlang kutatásának dokumentált története !!!

 

Sok szeretettel köszöntöm honlapunk látogatójaként!


Móricz János Kulturális Egyesület emblémájaLétezik egy ősi indián legenda, amely a sasról és a keselyűről szól. Mindkét madár az égbolt korlátlan ura akart lenni, de míg egyikük a spiritualitást képviselte, a másik az ésszerűséget. Mivel a két madár zavarta egymás röptét, emiatt a Földön rosszra fordultak a dolgok.

Miután csalódtunk a tudomány ama ígéretében, hogy csupán analitikus módszerrel képes megválaszolni összes kérdésünket, jogosan tesszük fel a kérdést, hogy mit rontottunk el.

Kezdetben a Teremtő által meghatározott Rend keretei között alakult világunk. A Rend által meghatározott folyamatok működtették szerves összefüggő egészként az Univerzum minden kis szegletét. Mikor Földünkön kifejlődött egy gondolkodásra képes faj, az eddig érzékelt tapasztalatokat, információkat elkezdte rendszerezni önmagában. Saját rendszerei alapján megalkotta első törvényeit. E törvények alapja kezdetekben még az ősi ALÁZAT volt Istenanyja felé, melynek köszönhetően félve ugyan, de tisztelve Teremtőjét harmóniában élt azzal. A „fejlődés” során egyre több megerősítést kapott az általa készített eszközök, később gépeknek köszönhetően arra vonatkozólag, hogy Teremtője által szabályozott folyamatokra igen is van befolyása. Az irányítás és ellenőrzés fokozatos átvételének illúziója mámorral töltötte el. Újabb törvényeivel emiatt már saját magát magasztalta, fokozatosan vágva el ősi gyökereit. Törvényei mellett életéből is fokozatosan kiszorította a Teremtőt, nem követte már az ősi mintát, amely az Univerzum minden más szegletét mindezek ellenére továbbra is harmonikusan működtette.

A globalizáció által ránk erőltetett istentelen törvényektől sújtva meg kell értenünk végre, hogy az eredeti harmóniához való visszatérésünket mi magunk akadályozzuk azzal, ha elfojtjuk a szív hangja által megszólaló isteni törvényeket, és makacsul ragaszkodunk az ésszerű racionalitáshoz.

Az indián legenda szerint akkor jön el újra a béke korszaka, mikor a két nemes madár – a sas és a keselyű – újra együtt szárnyal, ha az ésszerűség és a spiritualitás újra harmóniában tud kibontakozni egymás mellett. Kívánom, hogy önmagában is találja meg ezt az egyensúlyt!


Varga Zoltán

 

Lap teteje

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva - Móricz János Kulturális Egyesület.